Aktuellt

E20 Vårgårda – Ribbingsberg

Den 16 juni 2022 gjorde Markeragruppens bolag i Göteborg ett platsbesök på E20 Vårgårda – Ribbingsberg, ett projekt som Markeragruppen arbetat med sedan 2016. Markera har bistått Veidekke med att ta fram projekteringshandlingar för en vägs alla skeden, från samrådsunderlag, vägplanen fram till fastställelse handling och till sist bygghandling. Tack Veidekke för ett intressant platsbesök! Och Tack Veidekke och Trafikverket för fint samarbete genom åren.