Expertområde

Besiktning

Markera kan ta ett helhetsansvar för genomförande av entreprenadbesiktningar av hus-, mark- och installationsentreprenader. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller delar av den. Vi har besiktningsmän som är certifierade genom Rise personcertifiering och SBR godkända.

Vill du veta mer?
Kontakta Joachim Price