Expertområde

Bygg­ledning

För att våra kunder skall känna trygghet under entreprenadtiden säkerställer vi att avtal följs mellan parter. Det gör vi genom att vara på plats och rapportera till vår kunds projektledare. Vårt intresse är att kunden får vad som är beställt.

Vill du veta mer?
Kontakta Joachim Price