Expertområde

Kontroll­ansvarig

Vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder kan det behövas en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige bistår byggherren med att ta fram en kontrollplan samt att kontrollera att erforderliga kontroller utförs.

Markera har erfaren personal med både behörighet N (normal art) samt K (komplicerad art). Vår certifierade personal finns tillgänglig under hela projektets gång och ser till att allt kontrolleras enligt lag.

Vill du veta mer?
Kontakta Joachim Price