Aktuellt

Oasen 1, flerbostadshus i Älmhult.

Inom fastigheten Oasen 1 planeras två bostadshus med totalt 49 lägenheter. På bostadsgården planeras det för möjlighet till lek, odling och umgängesytor med grill. Här planeras det för varierat växtmaterial som består av blommande och ätbara växter.
Markera Mark Stockholm AB arbetar med framtagandet av geoteknisk utredning samt bygghandlingar gällande landskap, mark och VA i projektet. Projektet görs på uppdrag av Arkadia bostad.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Arvidsson