Projekt
Stena fastigheter

Flerbostadshus i Vega, Stena fastigheter

Markera Mark Stockholm AB  arbetar med framtagande av systemhandling gällande geoteknik och VA för två nya kvarter i Vega i Haninge kommun. Projekten är benämnda kv Vyn och kv Stella. Kv Vyn omfattar ett nytt punkthus om 16 våningar och med en total höjd av 52 m.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Arvidsson