Projekt
PEAB

Stavsborgsskolan i Älta, Nacka kommun

Den nuvarande skolan kommer att rivas för att ersättas med en ny, större skolbyggnad som rymmer 1.200 elever från förskoleklass till årskurs nio, samt att lokalerna initialt kommer att kunna nyttjas som förskola.
Markera Mark Stockholm AB arbetar med framtagandet av bygghandlingar gällande landskap, mark och VA i projektet. Uppdraget görs på uppdrag av markentreprenören Kämpedal som i sin tur har uppdraget åt totalentreprenören PEAB.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Arvidsson