Projekt
K2A AB

Vega Staden Etapp 1-3

Nyproduktion av knappt 500 hyreslägenheter. Etapp 1 och 2 är färdigställda och etapp 3 pågår. Markera i Nyköping utför konsultarbete såsom Kontrollansvarig, BAS-P, installationssakkunnig och byggledning i detta uppdrag.

Vill du veta mer?
Kontakta Patrik Eneling