Projekt
Ikano Bostad

Vegastaden

När Ikano Bostad ska bygga tre kvarter med flerbostadshus med totalt ca 480 bostadsrätter anlitades vi som geoteknisk konsult. Området ligger i ett geotekniskt komplext område där vi har projekterat markförstärkningar och ger rekommendationer för byggnadernas grundläggning. Vi hanterar även geotekniska frågeställningar som uppkommer i byggskedet.

Vill du veta mer?
Kontakta Fredrik Forslund