Expert­områden


Att lägga grunden för framtiden kräver sin expertis. Inom Markera finns ett brett spann av expertkompetenser inom samhällsbyggnadsområdet.

I de flesta av våra projekt krävs kunnande från ett antal områden och tillsammans arbetar våra medarbetare för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. För de områden vi inte själva har kompetens samarbetar vi med andra konsultbolag och tar ett helhetsansvar för att leverera en komplett produkt till våra kunder.

Bro


Utformning och projektering av broar.

Dagvatten


Hållbar hantering av dagvatten.

Geoteknik


Undersökningar och utredningar inom geoteknik.

Landskaps­arkitektur


Gestaltning och projektering av utemiljö.

Projekt­ledning


Ledning från idé till drift.

VA


Dimensionering och utformning av VA-system.

Väg och mark


Anläggnings- och infrastrukturprojekt.