Expert­områden


Att lägga grunden för framtiden kräver sin expertis. I Markeragruppen finns bolag med ett brett spann av expertkompetenser inom samhällsbyggnadsområdet.

I de flesta av våra projekt krävs kunnande från ett antal områden och tillsammans arbetar våra bolag för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. För de områden vi inte själva har kompetens samarbetar vi med andra konsultbolag och tar ett helhetsansvar för att leverera en komplett produkt till våra kunder.

Besiktning


Besiktningar av hus-, mark- och installationsentreprenader.

Bro


Utformning och projektering av broar.

Bygg­ledning


Övergripande ansvar för byggprojekt.

Dagvatten


Hållbar hantering av dagvatten.

Energi­deklaration


Energideklarationer av fastigheter.

Geoteknik


Undersökningar och utredningar inom geoteknik.

Installations­samordnare


Samordning av installationer i fastigheter.

Kontroll­ansvarig


Kontrollansvar med certifiering.

Landskaps­arkitektur


Gestaltning och projektering av utemiljö.

Projekt­ledning


Ledning från idé till drift.

Projekterings­ledning


Ledning av projekteringsgrupper.

Upphandling


Bygg och mark.

VA


Dimensionering och utformning av VA-system.

Väg och mark


Anläggnings- och infrastrukturprojekt.