Expertområde

Väg och mark

Markera är experter på helhetslösningar inom väg-, gatu- och markprojektering. Det kan exempelvis innebära projektering av infrastruktursatsningar på komplexa motorvägsetapper, men också för bostads- och industriområden.

Vi finns med i projektets alla faser och har gedigen erfarenhet av vägplaner, förstudier, utredningar, underlag för detaljplaner samt projektering och upprättande av bygghandlingar och komplexa förfrågningsunderlag. Vi samordnar och leder projekteringen för samtliga teknikområden för att kunden ska få en komplett handling, med målet att ha hög kvalitet i varje del.

Vill du veta mer?
Göteborg: Eric Lindbom
Stockholm: Fredrik Forslund
Karlstad: Joakim Bengtsson