Projekt
Mölndals stad

Forsåker

Den nya stadsdelen Forsåker i sydöstra Mölndal kommer innefatta cirka 3 000 nya bostäder och 4 000 arbetsplatser. Platsens 300-åriga historia som Pappersbruk och forsen som strömmar genom området ger Forsåker dess unika karaktär. Bebyggelsen omfattar restaurerade historiska byggnader kompletterade med modern arkitektur, ett flertal torg och platser samt gator och parker. Genom området kommer forsen rinna i såväl öppen ränna som i ett underjordiskt kulvertsystem som utmynnar i Mölndalsån.
Markera har ett flertal uppdrag inom projekt Forsåker i vilka vi projekterar väg och mark, va samt geotekniska konstruktioner och grundläggning.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Arvidsson