Expertområde

Landskaps­arkitektur

Markera gestaltar och utformar miljöer för människor i det offentliga rummet. Vi arbetar med ett tydligt flöde från inventering till analys, program, förslag och projektering. Våra idéer förankras i nära dialog med vår uppdragsgivare i projektets alla skeden.

Vi har varierande uppdrag inom skolmiljöer, parker, gator och torg, men även större infrastrukturprojekt. Oavsett storlek på projektet är vår största prioritet att se till projektets helhet och att skapa fungerande och hållbara lösningar som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Vill du veta mer?
Göteborg: Eric Lindbom
Stockholm: Fredrik Forslund
Karlstad: Joakim Bengtsson