Expertområde

Bro

Broar och andra byggnadsverk utgör ofta vitala delar i vägnät och andra infrastrukturprojekt. Markera arbetar med alla brotyper, som exempelvis cykel-, bil-, gång- och järnvägsbroar.

Vi har expertis inom ett broprojekts alla delar, vilket kan röra allt från materialfrågor till utredningar, utformningskrav, konstruktionsmetoder, projektering och produktionsstöd.

Vill du veta mer?
Kontakta Eric Lindbom