Expertområde

VA

Markera har en gedigen och mångårig erfarenhet kring att dimensionera och utforma kommunala VA-system. Vi är med hela vägen från tidiga skeden i exempelvis utredningar och systemlösningar, fram till bygghandlingar och skarpa åtgärdsförslag.

Vidare har vi även stor erfarenhet av att dimensionera och utforma VA- och dagvattensystem för såväl större vägprojekt som mindre gator. Uppdragen utför vi både för privata exploatörer och industri.

Vill du veta mer?
Göteborg: Erik Carlsson
Karlstad: Joakim Bengtsson