Expertområde

Projekt­ledning

Alla projekt inom samhällsbyggnadsområdet behöver en projektledare som kan driva projektet. Markera har erfarenhet av att jobba med ett projekts olika skeden, från idé till drift och underhåll. Vi finns med både i projekterings- och byggskedet.

Bygg och installation

Från idé till drift och underhåll leder vi våra kunder och dess entreprenörer genom projektet. Med ekonomistyrning, tidsstyrning och administration tryggar vi de avtal som våra kunder har för det specifika projektet med de parter som är involverade.

Mark

Våra uppdrag varierar, men främst arbetar vi inom mark- och anläggningssektorn. Vi kan ta ett helhetsansvar eller vara en del av ett projekt. Genom ekonomistyrning, tidsstyrning och administration tryggar vi de avtal som våra kunder har för de specifika projekten med samtliga involverade parter.

Vill du veta mer?
Göteborg: Kent Sjöholm
Stockholm: Fredrik Forslund
Nyköping: Joachim Price