Projekt
Trafikverket & Veidekke

E20 Vårgårda-Ribbingsberg

E20 utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut till Malmö. Mellan Vårgårda och Ribbingsberg ska det bli en mötesfri landsväg med 2+2 körfält. Det kommer också att bli nya lokalvägar, bullerskyddsåtgärder och en rastplats. Vi kommer att vara med under hela projekteringstiden.

Sträckan är upphandlad enligt ett helt nytt förfarande, där Trafikverket valt att handla upp en entreprenör med egen konsult från samrådsunderlag, vägplan fram till byggnation av vägsträckan. Veidekke Entreprenad AB vann upphandlingen tillsammans med oss. Tillsammans med Trafikverket har vi arbetat fram samrådsunderlag och samrådshandling för val av lokalisering och nu planeras arbetena för kommande vägplan och bygghandling.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Arvidsson