Projekt
Trafikkontoret, Göteborgs stad

Södra Änggården

Strax söder om Göteborgs centrum, i Högsbo, mellan Änggårdsbergen och Dag Hammarskjöldsleden, ska det som varit ett industriområde omvandlas till en blandad stadsdel med arbetsplatser, bostäder samt skola och förskola.
Markeras uppdrag omfattar detaljprojektering av allmänplatsmark och samordning av ledningsnät inom de första utbyggnadsetapperna när Högsbo industriområde ska bli Södra Änggården. Uppdraget är komplext, spänner över flera teknikområden och innefattar ett stort mått av samordning och planering för att möjliggöra en välfungerande utbyggnad.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Arvidsson