Projekt
Trafikverket & Göteborgs Stad

Väg 155 Sörredsmotet

Väg 155 Sörredsmotet är en totalentreprenad där vi är projektör till vår beställare Veidekke Entreprenad AB. De i sin tur bygger Sörredsmotet åt Trafikverket och Göteborgs Stad.

Ombyggnationen innefattar bland annat en ny väg 155 med tre körfält i vardera riktning samt ny bro över väg 155. Busstrafiken får egna körfält och det kommer byggas nya kommunala gator med cirkulationsplatser och nya trafikreglerade korsningar.

Väg 155 Sörredsmotet ligger på sydvästra Hisingen mellan Syrhålamotet och Ytterhamnsmotet. För att öka tillgängligheten till området kommer det även att upprättas nya busshållsplatslägen. I området förekommer många befintliga ledningar av olika ledningsslag, så som VA, gas, fjärrvärme, hetvatten, el och tele. Det måste tas stor hänsyn till dessa vid utbyggnaden av väganläggningen och anläggandet av nya ledningar.

Vill du veta mer?
Kontakta Jens Hummel