Experter som utvecklar samhällen

Med mångsidig expertis inom samhällsbyggnadsområdet är Markera med och utformar infrastruktur och förnyar städer. Genom ett växande antal konsultbolag lägger vi tillsammans grunden för det som sedan blir framtidens samhällen.

Det började som ett enskilt konsultbolag och har idag vuxit till ett helt nätverk av självständiga och personalägda bolag. Med kontor och bolag utspridda över landet levererar vi produkter för ett projekts alla skeden: från idé till utveckling, planering och ledning ända fram till slutresultatet.

Projekten kan vara både små och stora samt komma från en variation av kunder. Ofta har vi offentliga beställare som kommuner och Trafikverket, men även privata beställare som fastighetsbolag, industrier och entreprenörer. I de flesta projekt krävs kunnande från ett antal områden och de olika Markerabolagen arbetar då tillsammans för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar.