Experter som utvecklar samhällen


Med mångsidig expertis inom samhällsbyggnadsområdet är Markera med och utformar infrastruktur och förnyar städer. Genom ett växande antal medarbetare lägger vi tillsammans grunden för det som sedan blir framtidens samhällen.

Med kontor i Göteborg, Borås och Karlstad levererar vi produkter för ett projekts alla skeden: från idé till utveckling, planering och ledning ända fram till slutresultatet.

Projekten kan vara både små och stora samt komma från en variation av kunder. Ofta har vi offentliga beställare som kommuner och Trafikverket, men även privata beställare som fastighetsbolag, industrier och entreprenörer. I de flesta projekt krävs kunnande från ett antal teknikområden och Markera arbetar alltid för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar.