Projekt
Mölndals Stad

Pedagogen Park

Strax utanför Mölndals centrum ska det byggas en ny stadsdel i anslutning till den gamla lärarhögskolan Pedagogen. Totalt planeras det att byggas 1100 nya bostäder i området och ytterligare lokaler för kontor, handel och lokal service. Markera har fått i uppdrag att projektera den första etappen i utbyggnaden. I Markeras uppdrag ingår VA, dagvattenhantering, gator, geoteknik och gestaltning. Det är ett komplext projekt med många delar som ska samordnas och lösas för att uppfylla de högt ställda kraven på den blivande stadsdelen.

Bild: Visualisering från Mölndals Stad.

Vill du veta mer?
Kontakta Erik Carlsson