Projekt
Kungälvs kommun

Kungälvs Resecentrum

I Kungälv byggdes ett nytt resecentrum, ett projekt där vi har upprättat förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Uppdraget omfattade både geotekniska förstärknings­åtgärder, dagvattenhantering och teknisk försörjning samt finplanering av ytskikt, planteringar och belysning.

Kungälvs Resecentrum byggdes i ett strategiskt läge och samlar busstrafiken till en knutpunkt där docknings­hållplatserna integreras med motorvägs­hållplatser för expressbussar på E6:an och hållplatser på Konga­hälla­gatan. Resecentrumet är en del av det nya Kongahälla­området, där det på promenad­avstånd från centrum byggs både bostäder och handelscentrum.

Vill du veta mer?
Kontakta Eric Lindbom