Projekt
Trafikverket

Faunapassager

För att minska antalet viltolyckor på E6:an har vi tagit fram en vägplan och bygghandling för anläggning av en ekodukt. Projektet sträcker sig mellan Torrekullamotet i norr och trafikplats Kungsbacka N i söder. Vi har också tagit fram åtgärder på befintligt vägsystem längs sträckan, för att på sikt gynna faunan med minskade antal viltolyckor och bättre förutsättningar för att passera motorvägen.

Ekodukten förväntas bli 32 meter bred, med en total brolängd på ungefär 69 meter. Kanterna förses med en faunaskärm på cirka 2,2 meter. Den hjälper till att avskärma ljud och ljus från motorvägen. För att leda in mindre arter till ekodukten så sätts det upp faunastängsel runtom.

Vill du veta mer?
Kontakta Kent Sjöholm