Projekt
Göteborgs stad

Valhallagatan

Markera är med och formar en dynamisk och mångsidig stadsdel runt Valhallagatan!

Vi på Markera AB är stolta över att bidra till Göteborgs stads vision för en blomstrande och hållbar stad genom vårt arbete norr om Valhallagatan. 

På uppdrag av staden utför vi en omfattande geoteknisk utredning med fokus på stabilitet längs Mölndalsån, för att möjliggöra en trygg och framgångsrik utveckling av detaljplaneområdet.
 
Göteborgs stad arbetar intensivt med ett planprogram som strävar efter att forma en dynamisk och mångsidig stadsdel. Med planer för ett nytt centralbad norr om Valhallagatan och en arena med annex och sporthallar söder om Valhallagatan skapas en spännande blandning av boende, service och grönområden.
 
Vi på Markera AB är stolta över vårt engagemang i detta projekt och ser fram emot att vara en del av Göteborgs framtid. Genom vår expertis och noggrannhet strävar vi efter att skapa en stad som är trygg, hållbar och levande.

Vill du veta mer?
Kontakta Kent Sjöholm