Projekt
Partille kommun

Yllebron

Vi fick i uppdrag att projektera grundläggningsarbetena för en ny bro över Säveån i Partille. Brostöden grundlades med mantelburna pålar. Vi projekterade även stödkonstruktioner för de djupa jordschakterna. Därutöver hanterade vi ett flertal geotekniska frågeställningar som uppkom i byggskedet, bland annat grundläggning av byggkranar och formställning.

Vill du veta mer?
Kontakta Johan Bengtsson