Projekt
Betongbygg AS

Rosenvinge Park

När det skulle byggas nya flerbostadshus i Moss kommun i Norge anlitades vi som geoteknisk konsult. Inledningsvis sammanställdes de geotekniska förutsättningarna och grundläggningssätt valdes. Därefter projekterades pålgrundläggning och stödkonstruktioner för planerade schaktarbeten. Vi hanterade även de geotekniska frågeställningar som uppkom i byggskedet.

Vill du veta mer?
Kontakta Johan Bengtsson