Projekt
Partille kommun

Kåbäcken

På grund av skredrisk utmed Kåbäcken i Partille har det gjorts stabilitetshöjande åtgärder. De består av tryckbankar, avlastningsschakter samt omgrävning och utläggning av erosionsskydd i bäckfåran. Vårt uppdrag omfattade en detaljerad och fördjupad stabilitetsutredning, som senare följdes upp av detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag.

Vill du veta mer?
Kontakta Tomas Trapp