Vi lägger grunden för framtiden

Konsultbolag med expertis inom samhällsbyggnad. Tillsammans är vi med och utformar infrastruktur och förnyar städer.

Expertområden


Att lägga grunden för framtiden kräver sin expertis. Inom Markera finns ett brett spann av expertkompetenser inom samhälls­byggnads­området.

I de flesta av våra projekt krävs ett brett kunnande från ett antal områden. Markera ingår i Qflowgruppen där ett flertal bolag inom samhällsbyggnad ingår. Tillsammans arbetar vi för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar.